A jelszavát emailben elküldtük.

Gólyaként elrettentő lehet hallgatni a sok ismeretlen kifejezést: TVSZ, TJSZ, TO, EF, CV, kredit, katalógus, hogy csak párat említsek.

Ha a szótárban nem találsz választ a kérdésedre, nézd meg kisokosunkban: ITT.

Neptun

Az oldal ahol „adminisztrálod magad”. Itt jelentkezhetsz tárgyakra, vizsgákra, kollégiumba. Itt fizetheted a különféle díjakat, láthatod a kifizetéseket és itt intézheted az egyetemmel kapcsolatos hivatalos ügyeid nagy részét.

Neptun kód

A személyes adataitból elővarázsolt egyedi 6 betűből és számból álló kód, amit majd minenhol kérni fognak. Pár évig a neved és az aláírásod mellett a legfontosabb azonosítód lesz. Jegyezd meg!

Aktív félév

Egy egyetemi félév (szemeszter) egy szorgalmi időszakból és egy vizsgaidőszakból áll. Aktív akkor, ha bejelentkezel a félév elején.

Passzív félév

Ekkor nem rendelkezel aktív hallgatói jogviszonnyal, nem vállalsz hallgatói kötelezettséget, nincs vizsgád, órád, tandíjkötelezettséged, de ezzel együtt „csúszik” a végzés ideje is, hisz gyakorlatilag megszűnsz hallgató lenni. Egy vagy két passzív félév után újra bejelentkezhetsz aktív félévre.

TO

A Tanulmányi Osztály rövidítése, ide kell menned, ha bármi adminisztrációs problémád akad. Jó esetben csak jogviszony igazolásért (ez olyan mint az iskolalátogatási igazolás) és diákigazolvány matricáért jössz majd ide. A TO-n a tanulmányi ügyintéződhöz kell fordulnod, akit beiratkozáskor ismersz meg.

Tárgyfelvétel

Amennyiben bejelentkeztél aktív félévre következik a tárgyfelvétel. Elsősként ezt a tanulmányi ügyintéződ teszi meg neked, de a következő félévben erről magadnak kell gondoskodnod. Számíts a „virtuális tolongásra”, a neptun szerverei nem végtelen kapacitásúak.

Kredit

A haladásod, tanulásod mérőszáma, tárgyak teljesítéséért kapod, az egyetem elvégzéséhez adott kreditmennyiség megszerzése szükséges. Ez jellemzően félévenként 30 kredit, azaz egy 7 féléves képzés esetében 210 kredittel kell rendelkezned, hogy záróvizsgázhass.

Kötelező tárgy

Ezek azok a tárgyak, amelyek a kötelező törzsanyag (tananyag) részei, tárgyaid nagy része ebbe a kategóriába tartozik. Nincs kibúvó, ezeket mind teljesítened kell!

Kötelezően választható tárgy

Az enyhén megtévesztő elnevezés egy olyan tárgycsoportot takar, amely lazán kapcsolódik a szakodhoz. Egyfajta specializációt takar, a szakirányokat helyettesítik. Lényeg, hogy mire végzel ebből a tárgycsoportól legyen meg az előírt szükséges kreditmennyiség. Ez, például az én szakomon 40 kreditnyi tárgyat takar.

Szabadon választható (C-s) tárgy

Ezek azok a tárgyak amelyek nem, vagy csak nagyon kis mértékben kapcsolódnak a jövendőbeli szakmádhoz. Itt is megadott mennyiségű kreditet kell teljesítened a tárgycsoportból.

Szorgalmi időszak

A félév első fele, a 14 hét, amelyet tanulással, előadásra és gyakorlatra járással és egyéb tanulmányi előmenetedet segítő hasznos tevékenységgel töltesz.

Előadás

Az az óra, ahol az oktató elmagyarázza az adott tárgy elméleti alapjait. Általában nagyon sokan vagytok, ezért gyorsan fogy a levegő, de ha kitartó vagy és figyelsz, sokat segít a tárgy teljesebb megértésében.

Gyakorlat

Itt kisebb csoportokban gyakoroljátok át az előadáson átvett dolgokat, sokszor gyakorlati feladatok megoldásával vagy esetleg prezentáció készítésével. Ekkor nyílik lehetőséged kicsit jobban megismerni az oktatót, bár gyakran az előadást nem ugyanaz fogja tartani mint a gyakorlatot.

Konzultáció

Ha nem sikerült a gyakorlaton sem megértened mindent, az oktató által kiírt időpontokban, konzultációk keretében teheted fel az előre jól kigondolt kérdéseidet. Minél pontosabb és konkrétabb a kérdésed, annál hajlamosabb lesz az oktató a magyarázatra.

Katalógus

Gyakorlatilag jelenléti ív, amivel bizonyítod, hogy jelen voltál az adott órán (előadáson vagy gyakorlaton). Ritka, de ha kérik, akkor valószínűleg feltétele az aláírásnak.

ZH

A zárthelyi dolgozat rövidítése. A félév közben mutatod be a tudásodat, hasonlóképp a katalógushoz lehet az aláírás feltétele, de lehet megajánlott jegy vagy félévközi jegy alapja is.

Aláírás

Ha teljesítetted a tárgy, oktató által előírt követelményeit (ott voltál minden katalógusos órán, sikeresek a ZH-id, a prezentációd is jól sikerült), akkor kapsz aláírást. Az aláírás a feltétele annak, hogy a félév végén, a vizsgaidőszakban vizsgázni mehess, vagy jegyet kaphass. Az aláírás lehet magától értetődő is, amelyet az oktató minden feltétel nélkül megad, de erről tájékoztatni fog az első pár órán.

Félévközi jegy

Nem vizsgával szerzett jegy, az oktató ilyenkor a félév közbeni teljesítményed és eredményeid alapján értékel és ad jegyet.

Megajánlott jegy

Ez annyiban tér el a félévközi jegytől, hogy olyan tárgyak esetében kapod, amelyek alapvetően vizsgával végződnek, de kiemelkedő teljesítményed miatt az oktató úgy dönt, hogy megajánlott jeggyel jutalmaz. Ezt a neptunban csak el kell fogadnod, és gyakorlatilag olyan mintha levizsgáztál volna.

Vizsgaidőszak

A félév második fele, tartama 8 hét, amikor vizsgák keretén belül számot adsz a szorgalmi időszakban (és a vizsgaidőszakban) magadba szívott tudásodról.

Vizsga

Lehet írásbeli és/vagy szóbeli. Tételeket mondasz fel, példákat oldasz meg, kérdésekre válaszolsz. Egyfajta érettségi vizsga az adott tárgyból.

Ismétlővizsga

Ha elsőre nem sikerül a vizsgád, elmehetsz másodszor vagy akár harmadszor is, ugyanabban a félvében. Ezek az ismétlővizsgák. A második vizsga (az első ismétlővizsga) még ingyenes, a következőkért már fizetned kell. De vigyázz egy tárgyból a 6-ik elégtelen begyűjtése után „kidobnak” az egyetemről, és megszűnik a jogviszonyod.

CV

Ha a félév során egy kötelező tárgyból szereztél aláírást, azonban nem sikerült levizsgáznod, de a következőben megpróbálnád, viszont a tárgy nem indul normál kurzusként, felveheted CV-re. Ez a csak vizsga rövidítése, ebben az esetben órák nincsenek, csak vizsgázni lesz lehetőséged a vizsgaidőszakban. (Választható tárgyak esetén a Tanszék döntésén múlik, hogy indul-e CV-n a tárgy vagy sem.) 

EF

Általában kifutó tárgyaknál használják, ha már nem fog indulni többet a tárgy, viszont van még hallgató, akinek teljesítenie kéne, hogy oklevelet szerezhessen. Ekkor „egyéni felkészülés”-re írják ki a tárgyat. Amennyiben van, az utódtantárgy órái látogathatók és konzultációra is van lehetőség, de sok esetben az anyag és a követelmények a régi és új tantárgy esetében mások, így egyénileg kell felkészülnöd az anyagból. A félév végén természetesen vár a vizsga.

Régi aula & régi porta

A régi aula az Új-Tudástér megépítése előtti aula volt. Ez a C és D épület előtti kisebb csarnok, ahová a D1-es terem közvetlenül nyílik és amibe a C1-hez felvezető lépcsők torkollnak. A régi porta a régi aula portája volt. Onnan fogod megismerni, hogy a félév elején itt szokták szedni a diákigazolványokat matricázásra a HÖK-ösök.

Comments

comments